Home » Javni natječaj za dodjelu donacija u 2016. „NOVI POGLEDI – INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI“

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2016. „NOVI POGLEDI – INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI“

HBOR je razvojna i izvozna banka, te izvozno-kreditna agencija Republike Hrvatske u 100%-tnom državnom vlasništvu, koja potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak. Kontinuirano ugrađujući kriterije održivosti i društveno odgovornog poslovanja u svoje procese upravljanja HBOR vodi računa o utjecaju koje projekti koje financira imaju na okoliš i zajednicu.

Cilj ovog natječaja je pomoći provedbu i realizaciju projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja:

1. INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI

IZVEDBENE UMJETNOSTI

 • Glazba i scenske djelatnosti
 • Dramske i plesne djelatnosti

LIKOVNE DJELATNOSTI

 • arhitektura, slikarstvo, kiparstvo

MUZEJSKO – GALERIJSKE DJELATNOSTI

 • projekti koji uključuju inovativne i nove formate umjetničkog izraza, interakciju tehnologije ili eksperimentalne programe,
 • projekti istraživačkog i edukacijskog karaktera
 • projekti koji kulturne sadržaje dovode u neuobičajene prostore (otvorene javne ili neiskorištene prostore)
 • projekti koji uključuju nove medije i tehnologije, korištenje novih pristupa, materijala, metoda i formata
 • projekti koji prožimaju različita polja kulturnog, umjetničkog i društvenog djelovanja.

2. OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI

 • projekti koji uključuju inovativan pristup obrazovanju i poticanju talenata
 • projekti istraživačkog i edukacijskog karaktera
 • projekti koji uključuju nove medije i tehnologije, korištenje novih pristupa, materijala, metoda i formata
 • projekti koji prožimaju različita polja znanstvenog, obrazovnog i društvenog djelovanja
 • projekti koji poticanjem izvrsnosti kao cilj imaju poticanje poduzetničkog duha i zapošljavanja/samozapošljavanja

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:

udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice

Maksimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Minimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave natječaja do 30. svibnja 2016. koji je ujedno i završetak trajanja Natječaja.

Više na: http://www.hbor.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-donacija

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content