Home » Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2015.-2020.

Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2015.-2020.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu naručitelju:

Lokalna akcijska grupa “LAG 5”, Zrinsko-Frankopanska 2, 20250 Orebić

s naznakom: naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave “Izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za razdoblje 2015.-2020.,ev.br.nabave 01/15” i “ne otvaraj”.

Pozivamo Vas da nam, ukoliko ste zainteresirani, dostavite Vašu Ponudu u skladu sa navedenim specifikacijama koje možete pronaći u Pozivu koji se nalazi u privitku.

Poziv_LRS.doc

POVEZANE VIJESTI
Skip to content