Home » INTERNI NATJEČAJ

INTERNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA RAD NA RADNOM MJESTU S POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA "LAG-u 5"

-Mandat voditelja u trajanju od 4 godine-

 

Uvjeti oglasa:

  • članstvo u LAG-u 5
  • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
  • VSS
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova.

Uz ponudu na oglas potrebno je priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu
  • Plan i programa rada LAG-a 5

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati kojima se tražene isprave nalaze u evidenciji ureda LAG-a uz ponudu na oglas trebaju to i navesti.

Kandidati koji nisu članovi LAG-a 5 dužni su se učlaniti u LAG 5 u roku od 3 mjeseca od stupanja na dužnost.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa dostavljaju se u ured LAG-a 5 Likvidatoru.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od objave oglasa na web stranici LAG-a 5.

Natječaj je objavljen na web stranici LAG-a 5 dana 20. studenog 2018. godine

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content