Home » Interni natječaj za voditelja LAG-a 5

Interni natječaj za voditelja LAG-a 5

Uvjeti natječaja:

  • članstvo u LAG-u 5
  • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
  • VSS
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova

Uz prijavu na natjačaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu 
  • plan i program rada LAG-a 5

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Kandidati kojima se tražene isprave nalaze u evidenciji ureda LAG-a uz natječaj trebaju to i navesti.

Kandidati koji nisu članovi LAG-a 5 dužni su se učlaniti u LAG 5 u roku od 3 mjeseca od stupanja na dužnost.

Ponude o dokazima o ispunjanju uvjeta natječaja dostavljaju se u ured LAG-a 5 likvidatoru.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 7 (sedam) dana od objave natječaja na web stranici LAG-a 5.

Natječaj je objavljen na web stranici LAG-a 5 dana 13. prosinca 2017. godine.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content