Home » Interni natječaj za voditelja LAG-a 5

Interni natječaj za voditelja LAG-a 5

INTERNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA RAD NA RADNOM MJESTU S POSEBNIM OVLAŠTENJIMA I ODGOVORNOSTIMA U "LAG-u 5" - Mandat voditelja u trajanju od 4 godine -

Uvjeti oglasa:

• članstvo u LAG-u 5
• najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
• VSS
• hrvatsko državljanstvo
• zdravstvena sposobnost za obavljanje ugovorenih poslova

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:

• životopis
• domovnicu
• diplomu
• Plan i programa rada LAG-a 5

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati kojima se tražene isprave nalaze u evidenciji ureda LAG-a uz prijavu na oglas trebaju to i navesti.

Kandidati koji nisu članovi LAG-a 5 dužni su se učlaniti u LAG 5 u roku od 3 mjeseca od stupanja na dužnost.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa dostavljaju se u ured LAG-a 5 Likvidatoru.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od objave oglasa na web stranici LAG-a 5.

Natječaj je objavljen na web stranici LAG-a 5 1. prosinca 2022. godine.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content