LEADER

Program LEADER (Links between actions for the development of the  rural economy) je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

LEADER je definiran:
- kao pristup odozdo - pristup lokalnom razvoju temeljenom na lokalnim obilježjima i resursima,
- kao pristup koji okuplja i potiče lokalne dionike,
- kao odgovor na nedovoljno učinkovite pristupe lokalnom razvoju do ranih 90-ih usmjerene na poljoprivredu, potaknute odozgo i praćene nacionalnim potporama.

Oslanja se na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija koje provode lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). 

CLLD (Community Led Local Development / lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora, u svrhu izrade i provedbe integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu prema održivoj budućnosti. 

Načela CLLD-a uključuju:
- razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja,
- pristup odozdo prema gore - prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika,
- lokalna javno-privatna partnerstva - provedba putem LAG-ova,
- inovativan pristup lokalnom razvoju,
- integrirani i multisektorski pristup,
- umrežavanje,
- suradnja,
- de-centralizirana administracija - isporuka projekata preko LAG-ova.

LAG 5 je član LEADER mreže Hrvatske

More in this category: LAG »