Home » FOTOREPORTAŽA – LAG 5 na terenu od 06. – 13. lipnja 2014.

FOTOREPORTAŽA – LAG 5 na terenu od 06. – 13. lipnja 2014.

U petak, 06. lipnja 2014. godine sudjelovanjem LAG-a 5 na "Danima otvorenih vrata udruga Grada Korčule", započeo je tjedan rada LAG-a 5 na terenu. Korčula, Lastovo, Ston, Mljet... samo su neke od destinacija koje su naši vrijedne lagovke posjetile u samo tjedan dana.Razlog posjeta većini općina koje se nalaze na području LAG-a 5 bilo je upravo predstavljanje LAG-a 5 i LEADER programa.  

Tajnica i voditeljica stručne službe LAG-a 5, Marija Roglić sa stručnom suradnicom Katarinom Slejko i volonterima, ovaj tjedan intezivno je radila na ostvarivanju ciljeva zadanih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a 5. Radi se o prioritetu jačanja prepoznatljivosti i pozicije LAG-a 5.

Nakon gostovanja u Korčuli, sljedeća destinacija bila je i najudaljenija. Lastovo su 09. lipnja 2014. godine posjetile Marija Roglić i volonterka, Nela Daničić. Tajnica LAG-a 5 održala je prezentaciju u kojo je predstavila LAG 5 I LEADER program, nakon čega je uslijedilo savjetovanje s zainteresiranom javnošću te sastanak s članovima LAG-a 5. Bilo je riječi o mogućnosti financiranja lokalnih projekata u sklopu provedbe lokalne razvojne strategije LAG 5 područja.

 

Slijedeći dan, u utorak 10. lipnja 2014., na rasporedu je bio posjet općinama Vela Luka i Blato. U općinskim vijećnicama Vele Luke i Blata, tajnica Marija Roglić održala je predstavljanje LAG-a 5 i LEADER programa. Članovima i zainteresiranima pojasnila je mogućnosti financiranja njihovih projekata kroz EU fondove, te su predstavnice LAG-a 5 odgovarale na brojna pitanja zainteresiranih. Nakon održanog predavanja na štandu ispred općinske zgrade zaposlenice LAG-a 5 družile su se s mještanima te raspravljale o mogućnostima za financiranje lokalnih razvojnih potreba u sljedećoj financijskoj perspektivi s članovima LAG-a i predstavnicima jedinica lokalne samouprave.

U srijedu, 11. lipnja 2014. godine, Marija Roglić I Katarina Slejko posjetile su općinu Smokvica i općinu Lumbarda. U jutarnjim satima u Smokvicu su zaposlenice LAG-a 5 našim članovima i predstavnicima TZ Smokvica predstavile djelovanje i ulogu LAG-a, objasnile što i zašto LEADER te što se dosada financiralo preko IPARD-a i što će se odsada financirati iz EAFARD-a. Nakon predavanja su na štandu u centru mjesta, ispred lokalnog dućana, razgovarale s mještanima, te posjetile jednog poljoprivrednika i uputile ga u mogućnosti proširenja svog gospodarstva preko LEADER mjere u narednom razdoblju. U ranim poslijepodnevnim satima iz Smokvice krenule su prema Lumbardi gdje je Marija Roglić održala predstavljanje. Predstavljen je LAG 5 i LEADER, a kasnije su, uz kavu s članovima i zainteresiranim mještanima, uz slikoviti prikaz s našeg bannera objasnili čemu služi LAG 5 i kako on može doprinijeti razvoju njihove lokalne zajednice. Tom prilikom regrutirana je još jedna volonterka, Fani Kršinić iz Lumbarde.

 

U četvrtak, 12. Lipnja 2014, Marija Roglić i Katarina Slejko posjetile su općinu Ston i Babino polje na otoku Mljetu održati predstavljanje LAG 5 i LEADER pristupa članovima, volonterima i mještanima s područja otoka Mljeta i jugozapadnog dijela poluotoka Pelješca. Predstavljanje u Stonu sastojalo se od predavanja u vijećnici općine Ston na koju su došli članovi LAG-a nakon čega su zaposlenice LAG-a 5 postavile štand na trgu općine Ston gdje su razgovarale sa žiteljima i odgovarale na njihova pitanja o tome što možemo očekivati od Europske unije, što je LAG te razloge njegova osnivanja. U Babinom polju, administrativnom središtu otoka Mljeta u konferencijskoj dvorani, predstavljena je uloga LAG-a i IPARD-a, te su predstavnice LAG-a 5 odgovarale na brojna pitanja. Najviše je pitanja bilo usmjereno uvjetima koje EU postavlja da bi mogli pokrenuti vlastiti posao i zahtjevima koji se odnose na općine, kao i na problematiku sufinanciranja na lokalnoj razini kada su projekti velike vrijednosti u pitanju. Nakon toga predstavnice LAG-a 5 u Saplunari su se susrele s članicom Upravnog odbora koja živi na najjužnijem dijelu otoka, Anom Bašicom.

 

Dobra i snažna prepoznatljivost, ono po čemu je područje LAG-a 5 posebno, jedinstveno i drugačije od drugih područja i LAG-ova u Dalmaciji i u Hrvatskoj te ono što ga čini privlačnim i poželjnim za uspješan rad i kvalitetu življenja, ima važnu ulogu u ostvarivanju budućeg razvoja. Vjerodostojna prepoznatljivost, koja se stalno potvrđuje i dokazuje, jednako je važna kako za povećanje konkurentnosti, privlačenje ulaganja, razvoj novih djelatnosti tako i za privlačenje mladih i obrazovanih ljudi i obitelji, za pružanje visoke kvalitete življenja u materijalnom i duhovnom pogledu.

U skladu s time ove aktivnosti vezane su za jačanje vidljivosti djelovanja LAG-a putem informiranja, lobiranja i predstavljanja ciljeva planova, projekata, rezultata i iskustava putem direktnog kontakta sa žiteljima na terenu. Ono što te aktivnosti otežava su položajna i razvojna obilježja LAG-a 5, prostorna raspršenost, gospodarska društvena nehomogenost, otežana komunikacija, velika prometna udaljenost te male lokalne jedinice uvelike ograničavaju mogućnosti sustavnog razvoja. Premda internet nudi velike mogućnosti učenja i informiranja, na taj se način ne mogu dati zadovoljavajuća rješenja za specifične potrebe ljudi u ruralnim područjima.

Opravdanost ovih mjera za jačanje kapaciteta LAG-a 5 i jačanje njegove prepoznatljivosti i pozicije temelji se na činjenici da praktički nema iskustva u djelovanju LAG-a u ruralnom razvoju, da su suradnja i zajednički razvoj 12 jedinica lokalne samouprave koje čine LAG 5 bili do sada slabi i neučinkoviti. Uz to valja istaknuti da su LAG-ovi za sada jedini instrument na razini jedinica lokalne samouprave koji organizira, potiče i podupire suradnju među njima i zajedničke razvojne projekte. Na posljetku, osposobljeni i učinkoviti LAG 5 uvjet je za korištenje sredstava iz fondova EU-a za ruralni i lokalni razvoj, osobito u tekućem proračunskom razdoblju EU-a 2014.–2020.

 

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content