Home » Energetska obnova zgrada javnih obrazovnih ustanova

Energetska obnova zgrada javnih obrazovnih ustanova

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je prvi poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja (predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja).

Cilj ovog natječaja je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinoj prijavi iznosi 5.000.000,00 kn.

Prijavitelji u sklopu ovog Programa mogu biti:

  1. Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
  2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
  3. Javne ustanove vlasnici/korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove). 

Ulaganje Prijavitelja mora se zadržati na mjestu ulaganja najmanje 3 godine nakon završetka projekta. Prihvatljivi projekti su projekti koji imaju za cilj implementaciju jedne ili više mjera energetske učinkovitosti, odnosno koji uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

I. Energetske obnova javnih zgrada (rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, izolacija vanjskog zida, izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru, izolacija ukopanih dijelova ovojnice, izolacija stropa poda prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije, ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnja kotla na biomasu (drvnu sječku, pelete, pirolički), ugradnja dizalice topline zrak – voda, ugradnja dizalice topline voda – voda, ugradnja dizalice topline zemlja – voda, ugradnja solarnih toplinskih kolektora, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, nova instalacija ili zamjena sustava hlađenja, nova instalacija ili zamjena sustava ventilacije, zamjena unutarnje rasvjete, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode)

II. Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije (pružanje usluga tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta, troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove, troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, pružanje usluga stručnog nadzora građenja, pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhz EU vidljivosti projekta)

Prihvatljive aktivnosti u smislu provedbe mjera energetske učinkovitosti grupirane su:

  1. Građevinske mjere
  2. Strojarske mjere
  3. Elektrotehničke mjere
  4. Kombinacija mjera 

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv do iskorištenja sredstava na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Sve ostale informacije vezane za ovaj poziv možete pronaći na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content