Home » BLUTOURSYSTEM – Platforma znanja, vještina i kreativnih suradnji za razvoj ekosustava plavog turizma

BLUTOURSYSTEM – Platforma znanja, vještina i kreativnih suradnji za razvoj ekosustava plavog turizma

Projekt kapitalizira alate temeljene na znanju koji su razvijeni u projektu Tourmedassets. Ciljevi su identificirati nove turističke scenarije te unaprijediti vještine i znanja učesnika kako bi se postigao multiplikativni učinak na turistički sektor.

Program:

Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.

Prioritetna os 1:

Plave inovacije

Specifični cilj 1.1:

Unaprijediti okvirne uvjete za inovacije u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u Programskom području.

Projektni partneri:

Ekonomski fakutltet – Sveučilište CA’ FOSCARI Venecija (nositelj), Regija Veneto, Regija Puglia, Istarska županija, Ekonomski fakultet – Sveučilište u Splitu, Lokalna akcijska grupa “LAG 5”, Orebić.

OPIS:

Projekt kapitalizira alate temeljene na znanju koji su razvijeni u projektu Tourmedassets. Ciljevi su identificirati nove turističke scenarije te unaprijediti vještine i znanja učesnika kako bi se postigao multiplikativni učinak na turistički sektor. Na stvorenoj Blutoursystem platformi korisnicima će se pružiti napredne usluge i informacijski sustav koji će im olakšati donošenje odluka, kreiranje politika i ulaganja. Istovremeno, projektom razvijeni živi laboratorij će imati funkciju otvorenog prekograničnog prostora za umrežavanje, suradničko učenje i obučavanje.

GLAVNI ISHODI:

Sporazum o suradnji kojim će se uspostaviti model upravljanja za inovacije u plavom turizmu
Prekogranični pametni podatkovni sustav za razvoj plavog turizma
Quadruple helix baza dionika
Savjetodavna plava točka (ABP – Advice Blue Point)
Živi laboratorij (LL – Living Lab)

CILJANE SKUPINE:

 • Znanstvene i obrazovne institucjije
 • Tijela javne uprave
 • Razvojne agencije
 • Organizacije za potporu poslovanja
 • Organizacije za obučavanje
 • Poduzetnici
 • Turisti
  AKTIVNOSTI PROJEKTA
  Skip to content