Home » Anketni upitnik – proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

Anketni upitnik – proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

Uprava za ruralni razvoj provodi anketu o zainteresiranosti potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. 

Anketni upitnik ima 3 cilja:

1. utvrditi razinu zainteresiranosti o uštedama/proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije,

2. utvrditi eventualne zapreke prilikom prijave projekta i

3. utvrditi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima/preradbenim pogonima.

Napominjemo da je anketa u potpunosti anonimna i da će odgovori biti zbirno obrađeni i analizirani. Rezultati će se koristiti isključivo za potrebe planiranja predstojećih natječaja za ulaganja u obnovljive izvore energije.

Molimo Vas da odvojite 10 minuta Vašeg vremena i popunite upitnik do kraja jer se samo upitnici popunjeni u cijelosti mogu iskoristiti za predviđene potrebe.

Anketni upitnik dostupan je u poveznici https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4W7yQO_vdyzR02Ph30pp5nisAIoV97rn4PIL1i6FXCUovIA/viewform

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content