Home » Anketa o otocima

Anketa o otocima

Novi Zakon o otocima treba slijediti stajališta rezolucije Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka (2015/3014) kojom se Europska komisija poziva na izradu strateškog okvira i Programa za otoke EU te odgovarajućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Novim zakonom ostvariti će se posebna sinergija sa zakonodavstvom EU i laksi pristup europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

Prvi korak ovog važnog posla, je izrada analitičke podloge za formuliranje novog Zakona. Analitička podloga mora biti zasnovana na stručnim analizama ali i na mišljenjima i stavovima otočana koji otočnu razvoju politiku s jedne ili više strana osjećaju u svojoj svakodnevnici.

Stoga Vas molimo da u ime izrađivača nacrta novog Zakona o otocima izdvojite 15-ak minuta i ispunite Anketni upitnik kojim se žele doznati i uvažiti stavovi otočana i sviju koji se bave otocima.  Namjera je u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti mišljenja o prednostima i nedostacima života na otoku, dosadašnjim postignućima Zakona o otocima i njegovim nedostacima, stanju na većim i manjim otocima, otočnim demografskim kretanjima itd.

Upitnik ćete pronaći na poveznici: http://limesurvey.srce.hr/97835/lang-hr

Budete li imali pitanja, molimo Vas da se javite na: anketa@eizg.hr

Vaši odgovori i odgovori koji pristignu od ostalih dionika otočnog razvoja uvelike će utjecati na prijedlog budućeg Zakona o otocima.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content