Home » Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala obavijest o rezultatima obrade natječaja mjere 6.3.“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala obavijest o rezultatima obrade natječaja mjere 6.3.“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu koji je sastavni dio svake prijave.Zahtjevi za potporu obrađuju se prvo u 5 regionalnih ureda APPRRR-a, nakon čega prolaze postupak ocjene poslovnog plana u središnjem uredu u Zagrebu. Nakon administrativne kontrole pristiglih zahtjeva za potporu za sve potpune, pravovremene i prihvatljive zahtjeve bit će izrađena privremena rang- lista, odnosno izdat će se privremene odluke o dodjeli sredstava. Nakon postupka prigovora na privremene odluke (jer podnositelji imaju pravo prigovora) i ponovne administrativne kontrole, Agencija za plaćanja će donijeti konačne odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju. Očekujemo da će izdavanje privremenih odluka započeti do kraja godine, a bit će vidljive u Agronetu.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content