Home » OSMI NATJEČAJ LAG-A ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (TO 6.4.1. PRR RH)

OSMI NATJEČAJ LAG-A ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (TO 6.4.1. PRR RH)

LAG 5 objavljuje 20. studenog 2020. godine osmi natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 2.1.2. “Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” (sukladan TO 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH; referentna oznaka natječaja: 20/2.1.2.).

PREDMET NATJEČAJA: Dodjela potpore male vrijednosti – de minimis potpore za provedbu tipa operacije 2.1.2. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a 5, u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj te Grad Korčula.

SVRHA NATJEČAJA: Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 898.176,00 HRK.

NOSITELJ PROJEKTA mora biti fizička ili pravna osoba (OPG, obrt,  zadruga, trgovačko društvo) upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu ekonomske veličine od najmanje 2.000 EUR , registrirana za bavljenje djelatnošću, u sektoru kojeg razvija, najmanje 90 dana prije objave Natječaja. Uz navedeno, nositelj projekta mora zadovoljiti i sve ostale kriterije prihvatljivosti sukladno dijelu 2.1. Natječaja.

Ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 125.000,00 EUR (s PDV-om).

Najviši iznos javne potpore je 60.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najniži 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

INTENZITET POTPORE: do 70% prihvatljivih troškova. Nositelj projekta može ostvariti dodatnih 20% (ukupno 90%) ukoliko projekt zadovoljava barem jedan od sljedećih kriterija: a) zajednički korisnik; b) zajednički interes; c) inovativnost projekta na lokalnoj razini; d) javni pristup provedenom projektu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: Ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje, kupnju novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme te kupnju živih životinja u svrhu obavlja djelatnosti u sljedećim sektorima: turizam u ruralnim područjima, tradicijski i umjetnički obrti, obrti za izradu suvenira, usluge u ruralnim područjima te prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda, u skladu s propisima koji uređuju pojedina područja. Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Prijave projekata podnose se od 07. prosinca 2020. godine do 11. siječnja 2021. godine isključivo preporučenom poštom na adresu: Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”, Trg sv. Justine 13, 20260 Korčula.

Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5 TO 2.1.2., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Info radionice za 8. LAG natječaj TO 2.1.2. održavaju se:

• 25. studenog 2020. (srijeda) u Putnikovićima od 10:00 do 12:00 sati, u Domu vinarske tradicije Putniković
• 26. studenog 2020. (četvrtak) online od 10:00 do 12:00 sati, putem Google Meet aplikacije na linku https://meet.google.com/fns-onzi-ozr
• 27. studenog 2020. (petak) u gradu Korčuli od 10:00 do 12:00 sati, u dvorani Centra za kulturu Korčula

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

{phocadownload view=filelist|id=37|ordering ascending|target=s|limit=10}

{phocadownload view=filelist|id=38|target=s|limit=10}

{phocadownload view=filelist|id=39|target=s|limit=10}

Tehnička izmjena od 23.11.2020.g,

{phocadownload view=filelist|id=40|target=s|limit=10}

POVEZANE VIJESTI
Skip to content