Home » 6 općina LAG 5 područja povuklo sredstva iz podmjere 7.1. Programa ruralnog razvoja

6 općina LAG 5 područja povuklo sredstva iz podmjere 7.1. Programa ruralnog razvoja

Sredstva za izradu razvojnih strategija te izmjenu i dopunu prostornih planova dodijeljena su općinama Janjina, Trpanj, Mljet, Lumbarda, Blato i Lastovo u ukupnom iznosu od 692 625,00 kn. Najvećem dijelu naših općina ovo će biti prva sredstva iz europskih  fondova i poslužiti će kao priprema za povlačenje većih iznosa kroz podmjeru 7.4. Programa ruralnog razvoja te europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju koje je pred nama. 

Temelj za prijavu EU financiranih projekata jesu elaborirani i specificirani prostorni planovi koji su potkrepljeni razvojnim strategijama svake općine u kojoj su definirani kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi i vizije razvoja pojedine jedinice lokalne samouprave kao i jasno te konkretno definirane projekcije proračuna za minimalno 3 godine unaprijed. LAG 5 u listopadu 2014. dostavio je svim općinama na svom području pismo preporuka za planiranje i rezerviranje sredstava u proračunu u svrhu pripreme projekata za financiranje kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja, konkretno mjere 7 i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. LAG 5 kao organizacija čija je primarna i osnovna zadaća razvoj ruralnog područja bottom-up metodom pružao je i pruža  kontinuiranu tehničku pomoć svim općinama LAG 5 ppdručja kojima je ona potrebna i koje je zatraže.  LAG 5 partner je i podrška javnom, gospodarskom i civilnom sektoru područja koje pokriva: Dubrovačko primorje, Pelješac, Mljet, Korčulu i Lastovo.

Uspjesima naših općina korak smo bliže ostvarenju naše vizije gdje je LAG 5 zajednica s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja i atraktivnom očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj temelji na tradicijskim vrijednostima i održivom razvoju.

POVEZANE VIJESTI
Skip to content