Home » 4. Natječaj za provedbu tipa operacija 3.1.1. – Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

4. Natječaj za provedbu tipa operacija 3.1.1. – Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

Lokalna akcijska grupa "LAG 5" objavila je 4. natječaj LAG-a 5 za provedbu tipa operacije 3.1.1. "Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo" sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 5 za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 979.741,54 HRK. Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području Lokalne akcijske grupe „LAG-a 5“. Svrha je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 40.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore:

a. do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b. do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI.skupinu
c. do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi korisnici:

• jedinica lokalne samouprave
• trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
• javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
• udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
• vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
• lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Prihvatljivi projekti:

 1. vatrogasni dom i spremište
 2. društveni dom/kulturni centar
 3. planinarski dom i sklonište
 4. turistički informativni centar
 5. dječje igralište
 6. sportska građevina
 7. biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste)
 8. tematski put i park
 9. građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 10. javna zelena površina (park i slično)
 11. pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste)
 12. pješačka zona, isključujući zgrade koje se nalaze uz pješačku zonu
 13. otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste)
 14. groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
 15. tržnica
 16. javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste)
 17. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.
 18. građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 19. prosinca 2019. godine, a zaključno s 20. veljače 2020. godine na adresu: Lokalna akcijska grupa “LAG 5”, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 98, 20250 Orebić.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: ured@lag5.hr.

Podsjećamo, obuhvat područja LAG-a 5 je:
Općine: Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina, Trpanj.
Gradovi: Korčula.

Tekst natječaja te pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu tekstu.

Informativne radionice za potencijalne korisnike održat će se na lokacijama:
Vela Luka, 10.12.2019. (utorak) u 9 h, u vijećnici Općine Vela Luka
Smokvica, 10.12.2019. (utorak) u 13 h, u prostorijama Općine Smokvica
Ston, 10.12.2019. (utorak) u 9 h, u prostorijama Općine Ston
Korčula, 11.12.2019. (srijeda) u 9 h, u podružnici LAG-a 5, Trg Sv. Justine 13
Mljet, 14.1.2020. (utorak) u 9 h, u prostorijama Općine Mljet, Babino Polje

{phocadownload view=filelist|id=25|ordering ascending|target=s|limit=30}

{phocadownload view=filelist|id=26|target=s|limit=30}

{phocadownload view=filelist|id=27|target=s|limit=30}

POVEZANE VIJESTI
Skip to content