Home » 3. Izborna skupština LAG-a 8.2.2015. u 15:00

3. Izborna skupština LAG-a 8.2.2015. u 15:00

Izborna skupština LAG-a održat će se  ovu nedjelju u 15:00 sati u dvorani općine Orebić na adresi Obala pomoraca 24 u Orebiću.

Ukoliko ne bude dovoljan broj članova prisustvovao Skupštini rad LAG-a biti će uvelike otežan u sljedećem razdoblju.

Ova Skupština je iznimno bitna jer se na njoj trebaju donijeti izmjene i dopune Statuta koje bi omogućile LAG-u 5 što o veću alokaciju sredstava u razdoblju 2015-2020 za dodjelu direktnih EU potpora stanovništvu s LAG 5 područja. Biraju se i nova tijela upravljanja LAG-a na vrijeme od 2 godine koja će biti ključna za uspješno akreditiranje LAG-a u sljedećem razdoblju. Bira se 11 članova Upravnog odbora i 5 članova Nadzornog odbora LAG-a.

Dnevni red Skupštine je kako slijedi:

1. Izbor Radnog predsjedništva Skupštine, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014.
3. Izvješće Nadzornog odbora za 2014.
4. Program rada i proračun za 2015.
5. Izmjene i dopune Statuta
6. Izbor članova tijela upravljanja
7. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
8. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis
promjena u Registar udruga
9. Razno

Pri nominiranju članova tijela upravljanja imajte na umu da se članovi u tijela upravljanja LAG-a biraju prema LEADER metodologiji odnosno da je optimalna struktura Upravnog odbora LAG-a:

  • 3 predstavnika javnog sektora
  • 3 predstavnika gospodarskog sektora
  • 4 predstavnika civilnog sektora
  • više od 50% žena
  • 4 osobe mlađe od 29 godina, a najmanje jedna mlađa od 29 godina

Materijali za skupštinu:

  1. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. – prijedlog
  2. Program rada i proračun za 2015. – prijedlog
  3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
  4. Popis članova LAG-a 5 i članova tijela upravljanja

Poziv na 3. skupštinu LAG-a
Plan rada za 2015. godinu
Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. – prijedlog
2a._ProraYun_za_2015-prijedlog.xls

KALENDAR

SVE TEME
POVEZANE VIJESTI
Skip to content