Home » 11. NATJEČAJ LAG-A I ČETVRTI ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (TO 6.3.1. PRR RH)

11. NATJEČAJ LAG-A I ČETVRTI ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (TO 6.3.1. PRR RH)

 LAG 5 objavljuje 15. srpnja 2022. godine 11. natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 2014-2020. za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja; referentna oznaka natječaja: 22/1.1.4.).

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj te Grad Korčula.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 676.404,00 HRK.

POTENCIJALNI KORISNIK mora biti:
• upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
c. obrt
d. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e. zadruga.

Nositelju projekta za ovaj tip operacije može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa, bilo po osnovi ovog Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

IZNOS I INTENZITET POTPORE: Visina javne potpore po projektu iznosi 112.734,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 100%.

Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:
• isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
• isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Napomena:
Detaljna pojašnjenja prihvatljivih aktivnosti nalaze se u tekstu Natječaja.
PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Prijave projekata podnose se od 01.08.2022. do 01.09.2022. isključivo preporučenom poštom na adresu:
Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”
Trg sv. Justine 13
20260 Korčula.

Prijave projekta podnose se sukladno Natječaju LAG-a 5, TO 1.1.4., koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Info radionice za 11. LAG natječaj TO 1.1.4. održavaju se:
• 21. srpnja (četvrtak) u Veloj Luci u 09:00 sati, u vijećnici Općine Vela Luka;
• 25. srpnja (ponedjeljak) u Korčuli u 09:00 sati, ured LAG-a 5, Trg sv. Justine 13, Korčula i online putem Google Meet-a na linku: https://meet.google.com/yxo-xbke-jvq
• 25. srpnja (ponedjeljak) u Potomju u 10:00 sati, ured podružnice LAG-a 5.

Sva pitanja povezana s ovim Natječajem moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: ured@lag5.hr.
Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a 5 kao prilog ovom natječaju.

{phocadownload view=filelist|id=51|ordering ascending|target=s|limit=10}

{phocadownload view=filelist|id=52|target=s|limit=10}

{phocadownload view=filelist|id=53|target=s|limit=10}

POVEZANE VIJESTI
Skip to content