Lokalna akcijska grupa LAG 5

Interaktivna radionica za poduzetnike

U suradnji sa predstavnicima Zadruge za etično financiranje kao predavačima i prezentatorima, Općina Orebić organizira javnu prezentaciju - interaktivnu radionicu pod nazivom: "Poduzetnik i mladi poduzetnik, poduzetnička ideja i mogućnost zapošljavanja i/ili samozapošljavanja i korištenja poticajnih mjera i bespovratnih sredstava iz Fondova EU-e i drugih izvora u procesu razvijanja poduzetničke ideje i vlastitog ili zajedničkog ili više združenih poduzetničkih poduhvata - investicijskih projekata".

Više...

DANI OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA DNŽ NA OTOKU MLJETU

U subotu 13.svibnja, povodom Dana otvorenih vrata EU projekata na području DNŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije,sudjelovala je na otoku Mljetu ,zajedno s LAG-om 5, u  provođenju aktivnosti vezanih za provedbu EU projekata u DNŽ i otoku Mljetu.

Na info štandovima zainteresirani su direktno mogli dobiti podatke o projektima koji se provode, kao i o samom postupku prijave i provedbe EU projekata.

 Sve to bilo je dio programa Dana otvorenih vrata EU projekata, kojeg su Dubrovačko-neretvanska županija i njezina razvojna agencija DUNEA, organizirale povodom Dana Europe i Europskog tjedna.

Osim Javne ustanove, kao partneri Županiji i DUNE-i, priključili su se Općina Mljet, Grad Korčula, Grad Metković, Općina Ston i Općina Konavle.

Dani otvorenih vrata organizirali su se u sklopu proslave Dana Europe, 09. svibnja 2017.

Više...

Logo I