Lokalna akcijska grupa LAG 5

Održan seminar o poljoprivredi na otocima

U sklopu provedbe projekta Obzor 2020 "Poljoprivreda na područjima velike prirodne vrijednosti: učenje, inovacije i znanje" 14 srpnja 2017. godine u gradu Korčuli održan je seminar na temu visokovrijednih poljoprivrednih površina na otocima.

Više...

Seminar "Inovacije za visoko vrijedne poljoprivredne površine na otocima"

U sklopu provedbe projekta Obzor 2020 "Poljoprivreda na područjima velike prirodne vrijednosti: učenje, inovacije i znanje", LAG 5 organizira jednodnevni seminar sa predstavnicima javnog, civilnog, znanstvenog i privatnog sektora na kojem će se predstaviti rezultati dosadađnjeg istraživanja na temu visokovrijedne poljoprivrede na području LAG-a 5, LAG-a Brač i LAG-a Škoji.

Više...

Izvještaj studenata AgroParisTech u sklopu provedbe projekta HNV - Linka

Francuski studenti poslijediplomskog specijalističkog studija međunarodnog menadžmenta iz područja šumarstva, prirode i društva (FNS-MNSI) sa Pariškog pilotehničkog instituta za život, hranu i znanost o okolišu (AgroParisTech) i hrvatski studenti diplomskog sveučilišnoga studija smjera ekonomije i poslovne ekonomije sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu proveli su teritorijalnu analizu na dijelu područja LAG-a 5: poluotoka Pelješca te otoka Mljet i Korčula. Analiza je provedena u sklopu provedbe projekta Obzor 2020; HNV-Link "Poljoprivredna na visokovrijednim poljoprivrednim područjima: učenje, inovacije i znanje".

Više...

Logo I