Lokalna akcijska grupa LAG 5

Izvještaj studenata AgroParisTech u sklopu provedbe projekta HNV - Linka

Francuski studenti poslijediplomskog specijalističkog studija međunarodnog menadžmenta iz područja šumarstva, prirode i društva (FNS-MNSI) sa Pariškog pilotehničkog instituta za život, hranu i znanost o okolišu (AgroParisTech) i hrvatski studenti diplomskog sveučilišnoga studija smjera ekonomije i poslovne ekonomije sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu proveli su teritorijalnu analizu na dijelu područja LAG-a 5: poluotoka Pelješca te otoka Mljet i Korčula. Analiza je provedena u sklopu provedbe projekta Obzor 2020; HNV-Link "Poljoprivredna na visokovrijednim poljoprivrednim područjima: učenje, inovacije i znanje".

Više...

Interaktivna radionica za poduzetnike

U suradnji sa predstavnicima Zadruge za etično financiranje kao predavačima i prezentatorima, Općina Orebić organizira javnu prezentaciju - interaktivnu radionicu pod nazivom: "Poduzetnik i mladi poduzetnik, poduzetnička ideja i mogućnost zapošljavanja i/ili samozapošljavanja i korištenja poticajnih mjera i bespovratnih sredstava iz Fondova EU-e i drugih izvora u procesu razvijanja poduzetničke ideje i vlastitog ili zajedničkog ili više združenih poduzetničkih poduhvata - investicijskih projekata".

Više...

Logo I