Lokalna akcijska grupa LAG 5

INFO DAN o EU fondovima u održan u Orebiću

Ovaj bogati tjedan nastavili smo s INFO DANOM o EU fondovima, besplatnim savjetovanjem za ruralna područja sa usporedbom vrlo uspješnih primjera iz Poljske. Info dan se održao 05. studenog 2014. godine, u srijedu, s početkom u 09:00 h u dvorani Općine Orebić. Posjet Info  danu je bio besplatan, a pozivi su bili upućeni svim sektorima, javnoj i lokalnoj samoupravi, poduzetništvu, udrugama i privatnim osobama. LAG 5 sudjelovao je u organizaciji ovog događaja. 

Više...

Logo I