Lokalna akcijska grupa LAG 5

Održan prvi krug radionica za izradu Zelenog plana LAG-a 5

U razdoblju od 14.9 do 5. 10. održano je preko dvadeset sastanaka i deset radionica na području LAG-a 5 a sve u svrhu izrade operativnog dokumenta koji će svim dionicima razvoja ovog područja omogućiti da što kvalitetnije i sa što većim uspjehom apliciraju svoje projekte za EU potpore.

Više...

Korčula Cross Media

Korčula Cross Media (KCM Lab) je nova grana Digital Exchange Croatia - DECro, obrazovne i kreativne platforme, za digitalne pripovjedače u području online brandinga, inovacije i obrazovanja. Korcula Cross Media Lab održao se od 22. do 26. rujna 2014. Jedna od lokacija bio je Trpanj gdje je domaćin bila udruga Trpanj Odma! - član LAG-a 5.

Više...

Logo I