Lokalna akcijska grupa LAG 5

Održana edukacija "Sudionička demokracija - partnerstvo građana/ki i lokalne vlasti kao pokretač razvoja lokalnih zajednica"

U srijedu i četvrtak, 22. i 23. listopada 2014. godine u Omišu je održan 1. modul edukacijske radionice "Sudionička demokracija - partnerstvo građana/ki i lokalne vlasti kao pokretač razvoja lokalnih zajednica" u organizaciji Cenzure Plus u suradnji s partnerskim organizacijama Udrugom gradova RH, Udrugom općina RH, Gradom Šibenikom, Laboratorijem za društvene inovacije -SIL, Općinom Gračac, Udrugom Prospero i Pravnim fakultetom iz Splita.

Radi se o edukaciju za predstavnike jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva s područja južne Hrvatske na temu participativnih mehanizama demokracije i poticanja suradnje između JLS i OCD-a, na kojoj je sudjelovala predstavnica LAG-a 5, Katarina Slejko. Edukacija se održala u sklopu projekta„ „Aktivnim građanstvom prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama južne Hrvatske“ sufinanciranog od strane Europske unije kroz IPA program Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH i partnerskih organizacija. Opći cilj projekta je poboljšanje provedbe participativnih mehanizama demokracije u lokalnim zajednicama južne hrvatske i doprinos razvoju održivih modela organizacija civilnog društva; sudjelovanje građanstva u procesu donošenja odluka na lokalnoj razini i promicanje osjećaja uključenosti i vlasništva zajednice na lokalnoj razini, kao i povećanje aktivnog građanstva u Hrvatskoj, u cjelini.

 

Na izuzetno zanimljivoj i kvalitetnoj radionici sudjelovala je Mirna Karzen, predsjednica Društveno inovativnog labaratorija; Sandra Pernar, savjetnica Ureda za udruge Vlade RH; Ante Martić, predstavnik Udruge općina RH; Marko Ercegović, predstavnik Udruge gradova u RH; Hrvoje Vindakijević, predstavnik Ureda povjerenice za informiranje i Majda Uzelac, tajnica Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa.

Logo I