LAG 5 na regionalnoj radionici „ Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti,udruga,medija i građana za provedbu ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA“

LAG 5 je sudjelovao na regionalnoj radionici za korisnike prava na pristup informacijama „ MOJE PRAVO NA INFORMACIJU“.

Edukacija je održana u četvrtak, 12.travnja 2018. godine. od 16:00 do 19:00 sati u Dubrovniku,u Velikoj vijećnici .Osmišljena je kao edukativni program sa interaktivnom komponentom,sa ciljem informiranja i educiranja o uvjetima i načinima ostvarivanja prava na pristup informacijama te otvorenosti i javnosti rada tijela Javne vlasti.