LAG 5 na Erasmus+ KA tematskom sastanku i 8. Sveučilišno - poslovnom forumu u Bruxellesu

U razdoblju od 23. do 25. rujna 2019. u Kongresnom centru SQUARE u Bruxellesu održan je Erasmus+ ''Knowledge Alliance'' tematski sastanak o sveučilišno-poslovnoj suradnji, u organizaciji Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (''Directorate General for Education Youth Sport and Culture - DG EAC'') i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske Komisije (''Education, Audiovisual and Culture Executive AgencyEACEA''). Glavni ciljevi Erasmus + KA sastanka bili su podijeliti rezultate, iskustva i dobre prakse svih odobrenih projekata u protekle 3 godine te olakšati umrežavanje i jačanje Erasmus + Alianse u svrhu stvaranja međusobne sinergije. U sklopu ovog sastanka stručna suradnica LAG-a 5, dr.sc. Marijeta Čalić, promovirala je projekt Rural 3.0: Društveno-korisno učenje u službi ruralnog razvoja (''Rural 3.0: Service-learning for the rural development'') koji je LAG 5, kao jedan od 16 europskih partnera, započeo provoditi u siječnju ove godine.