Započela provedba projekta „Želim pomagati“

 1. listopada 2019. ugovor o radu na radnom mjestu "radnica za pomoć i potporu starijim osobama" na projektu "Želim pomagati" (kodni broj UP.02.2.2.05.0311) potpisala je 21 žena na području Grada Korčule, Općine Smokvice, Blato i Vela Luka. Provedba projekta pod nazivom "Želim pomagati" čiji je nositelj LAG 5, a partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Korčula, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Dubrovnik, Općine Vela Luka, Blato, Smokvica i Orebić te Grad Korčula započela je 08. srpnja 2019. godine kad je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

 

 

Projektom se tako, nakon provedenog javnog natječaja, zaposlila 21 žena koja će se u narednom razdoblju od 24 mjeseca brinuti o 98 starijih i nemoćnih osoba na području jedinica lokalne samouprave koje su uključene u ovaj projekt.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke. Specifični cilj je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kao i onih s nižim stupnjem obrazovanja. Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici nastoje se smanjiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te potaknuti socijalna uključenost i veća razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Projekt ”Želim pomagati” u ukupnoj vrijednosti bespovratnih sredstava od 6.057.031,16 kuna financiran je kroz otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena te Prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva. Nadalje, operacija je u skladu i sa Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2015. do 2017. u kojima je jedan od ciljeva aktivne politike zapošljavanja povećanje stope zapošljivosti žena.

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

"Zajedno do fondova EU".

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost LAG-a 5.

Galerija slika