Lokalna akcijska grupa LAG 5

Dan nastavnih baza

Sveučilište u Splitu je 20. travnja organiziralo Dan nastavnih baza u svrhu promoviranja provođenja stručne prakse i produbljavanja kontakata između studenata i poslodavaca. Između brojnih partnera i suradnika Sveučilišta u Splitu sudjelovao je  LAG 5.

Više...

Logo I