BLUTOURSYSTEM – Platforma znanja, vještina i kreativnih suradnji za razvoj ekosustava plavog turizma

Program: Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.
Prioritetna os 1 - Plave inovacije
Specifični cilj 1.1. – Unaprijediti okvirne uvjete za inovacije u relevantnim sektorima plavog gospodarstva u Programskom području.
Projektni partneri: Ekonomski fakutltet - Sveučilište CA' FOSCARI Venecija (nositelj), Regija Veneto, Regija Puglia, Istarska županija, Ekonomski fakultet - Sveučilište u Splitu, Lokalna akcijska grupa "LAG 5", Orebić.

OPIS

Projekt kapitalizira alate temeljene na znanju koji su razvijeni u projektu Tourmedassets. Ciljevi su identificirati nove turističke scenarije te unaprijediti vještine i znanja učesnika kako bi se postigao multiplikativni učinak na turistički sektor. Na stvorenoj Blutoursystem platformi korisnicima će se pružiti napredne usluge i informacijski sustav koji će im olakšati donošenje odluka, kreiranje politika i ulaganja. Istovremeno, projektom razvijeni živi laboratorij će imati funkciju otvorenog prekograničnog prostora za umrežavanje, suradničko učenje i obučavanje.

GLAVNI ISHODI:

Sporazum o suradnji kojim će se uspostaviti model upravljanja za inovacije u plavom turizmu
Prekogranični pametni podatkovni sustav za razvoj plavog turizma
Quadruple helix baza dionika
Savjetodavna plava točka (ABP - Advice Blue Point)
Živi laboratorij (LL – Living Lab)

CILJANE SKUPINE:

  • Znanstvene i obrazovne institucjije
  • Tijela javne uprave
  • Razvojne agencije
  • Organizacije za potporu poslovanja
  • Organizacije za obučavanje
  • Poduzetnici 
  • Turisti