Lokalna akcijska grupa LAG 5

Izmjena Natječaja za tip operacija 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Lokalna akcijska grupa "LAG 5" objavila je 22. listopada Izmjenu natječaja za tip operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” (TO iz PRR 4.4.1.). Izmjenom natječaja se produljuje krajnji rok za zaprimanje prijava na natječaj LAG-a 5, objavljen 23. rujna 2019. godine, referentne oznake 19/1.1.1. Rok za prijavu projekata se produžuje do 21. studenoga 2019. godine.

Više...

Započela provedba projekta „Želim pomagati“

 1. listopada 2019. ugovor o radu na radnom mjestu "radnica za pomoć i potporu starijim osobama" na projektu "Želim pomagati" (kodni broj UP.02.2.2.05.0311) potpisala je 21 žena na području Grada Korčule, Općine Smokvice, Blato i Vela Luka. Provedba projekta pod nazivom "Želim pomagati" čiji je nositelj LAG 5, a partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Korčula, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Dubrovnik, Općine Vela Luka, Blato, Smokvica i Orebić te Grad Korčula započela je 08. srpnja 2019. godine kad je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Više...

LAG 5 potpisao Ugovor za projekt ”Želim pomagati” u vrijednosti 6.057.031,16 kuna

Lokalnoj akcijskoj grupi „LAG-u 5“ je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Odlukom o financiranju od 6. lipnja 2019. godine odobrilo financiranje projekta ”Želim pomagati” u ukupnoj vrijednosti bespovratnih sredstava od 6.057.031,16 kuna (kodni broj: UP.02.1.1.05.0311) za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.“

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Logo I