O LAG-u 5

LAG 5 osnovan je 2012. godine kao neprofitna udruga, zalaganjem lokalnih aktivista radi unapređenja i razvoja zajednice. Područje LAG-a 5 pripada najjužnijoj Dubrovačko–neretvanskoj županiji i zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, te poluotok Pelješac. Obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave: Blato, Janjinu, Korčulu, Lastovo, Lumbardu, Mljet, Orebić, Smokvicu, Ston, Trpanj i Vela Luku.

Područje LAG-a 5 ima 790,71 km², a sastoji se od 85 naselja u kojima živi 23 866 stanovnika ili 20% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije. Najgušće naseljena područja LAG-a 5 su grad Korčula te općine Vela Luka i Orebić, dok su najrjeđe naseljena mjesta Janjina i Trpanj na poluotoku Pelješcu te otok Lastovo.

LAG 5 graniči na sjeveru sa Splitsko-dalmatinskom županijom te Republikom Bosnom i Hercegovinom, a na jugu s Gradom Dubrovnikom.
Bogatstvo kulturno-povijesne baštine s područja LAG-a 5 rezultat je njegove burne povijesti, obilježene grčkom i rimskom kolonizacijom te prepletanjem različitih utjecaja (crkveni redovi, Iliri, Venecija, Dubrovačka Republika i dr.). Na njegovom dijelu nalazi se više od 30% zaštićenih spomenika kulture s županijskog područja, a posebnost se otkriva i u nematerijalnoj kulturnoj baštini. Mnogobrojne su i raznovrsne manifestacije, vezane za povijesne događaje, tradiciju, lokalne običaje, poput korčulanske viteške igre Moreška, starog viteškog "plesa od boja" brojnih korčulanskih Kumpanija, lastovskog pučkog karnevala Poklada, Lumbarajskih užanci i dr.

Cilj LAG 5 je izgradnja zajednice s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja te očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj usmjerava prema održivoj budućnosti.

Više...

LAG

Program LEDAER (Links between actions for the development of the  rural economy) je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

LEADER je definiran:

 • kao pristup odozdo lokalnom razvoju temeljenom na lokalnim obilježjima i resursima,
 • kao pristup koji okuplja i potiče lokalne dionike,
 • kao odgovor na nedovoljno učinkovite pristupe lokalnom razvoju do ranih 90-ih usmjerene na poljoprivredu, potaknute odozgo i praćene nacionalnim potporama.

Oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje provode Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). LAG 5 je član LEADER mreže Hrvatske.

CLLD (Community Led Local Development / lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora, u svrhu izrade i provedbe integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Načela CLLD-a uključuju:

 • razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja,
 • pristup odozdo prema gore - prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika,
 • lokalna javno-privatna partnerstva - provedba putem LAG-ova,
 • inovativan pristup lokalnom razvoju,
 • integrirani i multisektorski pristup,
 • umrežavanje,
 • suradnja,
 • de-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova).
Više...

LEADER

Program LEADER (Links between actions for the development of the  rural economy) je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

LEADER je definiran:
- kao pristup odozdo - pristup lokalnom razvoju temeljenom na lokalnim obilježjima i resursima,
- kao pristup koji okuplja i potiče lokalne dionike,
- kao odgovor na nedovoljno učinkovite pristupe lokalnom razvoju do ranih 90-ih usmjerene na poljoprivredu, potaknute odozgo i praćene nacionalnim potporama.

Oslanja se na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija koje provode lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). 

CLLD (Community Led Local Development / lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora, u svrhu izrade i provedbe integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu prema održivoj budućnosti. 

Načela CLLD-a uključuju:
- razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja,
- pristup odozdo prema gore - prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika,
- lokalna javno-privatna partnerstva - provedba putem LAG-ova,
- inovativan pristup lokalnom razvoju,
- integrirani i multisektorski pristup,
- umrežavanje,
- suradnja,
- de-centralizirana administracija - isporuka projekata preko LAG-ova.

LAG 5 je član LEADER mreže Hrvatske

Više...