Uspješno završeni svi projekti odobreni na 1. Natječaju LAG-a 5 za mala poljoprivredna gospodarstava

U prvom kvartalu ove godine uspješno su završeni i posljednji od ukupno 14 projekata, ukupne vrijednosti od 1.563.492,00 kn, odobreni za financiranje na 1. Natječaju LAG-a 5 za TO 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH). Upravni odbor LAG-a 5 13. studenog 2018. godine donio je prve odluke o dodjeli potpore, a Agencija za plaćanje odluke je potvrdila u srpnju 2019. godine. Prema posljednjem izvješću Agencije od 01. travnja 2022. godine, deset projekata je konačno isplaćeno, a još četiri projekta čekaju isplatu druge rate. LAG 5 je izvršio osam kontrolnih posjeta ulaganju prije konačne isplate.

Potporom LAG-a 5 sufinancirano je sedam projekata iz Općine Orebić, dva iz Općine Ston te po jedan iz Općina Blato, Lastovo, Smokvica, Vela Luka i Dubrovačko primorje. Mala poljoprivredna gospodarstva su ulagala u kupnju zemljišta, restrukturiranje trajnih nasada, podizanje novih maslinika i vinograda, ali i drugih kultura iz sektora voćarstva. Ulagalo se i u nabavu poljoprivredne opreme i mehanizacije, prvenstveno one namijenjene maslinarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, najzastupljenijim poljoprivrednim sektorima LAG 5 područja. Također, sufinanciran je i projekt iz sektora peradarstva.

Provedba projekata sufinanciranih kroz Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a 5 za razdoblje 2014-2020 doprinijet će ostvarenju strateških ciljeva i razvojne vizije LAG-a 5 kao zajednice s konkurentnom poljoprivredom i održivim gospodarstvom te visokom kvalitetom življenja. LAG 5 je do sada raspisao deset natječaja, ukupne vrijednosti preko devet milijuna kuna, namijenjenih prvenstveno poljoprivrednicima, ali i drugim gospodarskim subjektima te javnom i civilnom sektoru.