Uspješno završen projekt Web'n'Work

Odobrenjem konačnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava, uspješno je završen projekt Web'n'Work financiran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj ovog projekta bila je udruga DEŠA-Dubrovnik, a LAG 5 je u razdoblju od 26.03.2019. do 25.03.2020. kao partner provodio aktivnosti na otocima Korčuli i Lastovu, te na poluotoku Pelješcu.

Cilj projekta Web’n’Work bio je unaprijediti znanje i stručnosti nezaposlenih žena i mladih u svrhu samozapošljavanja i jačanja kompetencija na tržištu rada, a time i stvoriti konkurentno gospodarstvo u Dubrovačko–neretvanskoj županiji. Stoga je u sklopu projekta na području LAG-a 5 organizirano 12 face-to-face kreativnih i zanatskih radionica koje su uvrštene u e-Learning platformu projekta. E-Learning platforma nalazi se on-line na linku https://wnw.up4c.eu/ i omogućava kontinuiranu edukaciju svim zainteresiranim nezaposlenim osobama.

LAG 5 zahvaljuje svim dionicima na projektu Web’n’Work koji su sudjelovali na radionicama, umrežavanju i u komunikaciji. Posebne zahvale i čestitke na provedenom projektu upućujemo udruzi DEŠA-Dubrovnik koja je kao koordinator iznimno uspješno privela projekt kraju, te se nadamo novoj suradnji u skoroj budućnosti.