Održana edukacija o marketingu na društvenim mrežama u sklopu projekta „Volontiranje za održivi razvoj na kopnu i otocima“

U sklopu projekta „Volontiranje za održivi razvoj na kopnu i otocima“ održana je u razdoblju od 4. do 7. srpnja 2022. godine online edukacija “Marketing na društvenih mrežama”, namijenjena predstavnicima volontera i zaposlenika udruge Pozor! i LAG-a 5.

Cilj ove edukacije je bio osnažiti kapacitete partnerskih organizaciju u području marketinga na društvenim mrežama, kroz obrađenu tematiku:
● Uvod – što je marketing na društvenim mrežama i zašto nam je potreban?
● Kreiranje strategije oglašavanja na društvenim mrežama
● Odabir pravih kanala
● Kreiranje poruka na društvenim mrežama
● Interakcija s korisnicima/osnove community managementa
● Prodaja na društvenim mrežama
● Mjerenje aktivnosti (analitika)
● Inoviranje na društvenim mrežama

Projekt „Volontiranje za održivi razvoj na kopnu i otocima“ (UP.04.2.1.11.0104) financiran je u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ unutar Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a provode ga Udruga Pozor! Projekti i obrazovanje za održivi razvoj u statusu nositelja, te u partnerstvu s Lokalnom akcijskom grupom LAG 5.