Odobrena izrada studije razvoja koncepta pametnih sela na području LAG-a 5

Lokalnoj akcijskoj grupi "LAG 5" odobrena je 12. kolovoza 2022. potpora za Izradu studije razvoja koncepta pametnih sela na području LAG-a 5, prijavljene na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže – 2021. – 2022., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu.

Za izradu studije razvoja koncepta pametnih sela na području otoka Korčule, Mljeta i Lastova te poluotoka Pelješca, odobreno je 90.000,00 kn, a sufinancirat će se sredstvima Mjere 20 „Tehnička pomoć“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2024.

Izradom studije razvoja koncepta pametnih sela LAG 5 želi pristupiti rješavanju identificiranih problema primjenjujući modernu tehnologiju i koncept digitalizacije. Studijom će se obuhvatiti aktivnosti i specifičnosti područja koje LAG 5 obuhvaća, te će se identificirati problemi i predložiti njihova rješenja, pri čemu će se studija fokusirati na primjenu konkretnih rješenja. Izradom predmetne studije LAG 5 želi svim dionicima približiti koncept digitalizacije te pružiti priliku za korištenje moderne tehnologije. U izradu studije uključit će se veći broj dionika koji će imati priliku kreirati važan strateški dokument. Obzirom na specifičnost područja, studija će svojom metodologijom izrade, identificiranim problemima i predloženim rješenjima biti primjenjiva na širem području od samog područja što ga LAG 5 obuhvaća.

 Podmjera 20