Odluka o članarinama za 2014. godinu

Prema odlukama donesenim na sjednici upravnog odbora od 16. prosinca prva članarina LAG-a 5 će biti za 2014. godinu. Prema Statutu ona mora biti uplaćena do kraja prvog tromjesečja tekuće godine.
Prema članku 11. statuta LAG-a definirana je visina članarine prema grupama:
Grupa 1 - jedinice lokalne samouprave: 300-1500 kn (ovisno o proračunu)
Grupa 2 - znanstvene i stručne ustanove, turističke zajednice i gospodarstvenici u sustavu PDV-a: 600 kn
Grupa 3 - udruge i gospodarstvenici koji nisu u sustavu PDV-a 300 kn.