Geoprostorna rješenja u službi razvoja pametnih sela Dubrovačko-neretvanske županije

DEŠA - Dubrovnik izradila je znanstvenu studiju ''Geoprostorna rješenja u službi razvoja pametnih sela Dubrovačko-neretvanske županije'', koja je nastavak aktivnosti udruge DEŠA u promociji održivog razvoja ruralnih područja Dubrovačko – neretvanske županije u partnerstvu sa Lokalnom akcijskom grupom „LAG 5“ čiji je osnovni cilj izgradnja zajednice s konkurentnim gospodarstvom, visokom kvalitetom življenja te očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom koja svoj razvoj usmjerava prema održivoj budućnosti.

U proces izrade predmetne studije, osim DEŠE kao prijavitelja projekta te projektnog partnera LAG-a 5, uključeni su i vanjski stručnjaci; izv.prof. dr. sc. Martina Baučić, znanstvenica iz područja geoinformatike i mag. geogr. Antonio Morić-Španić, vanjski stručni suradnik zadužen za osmišljavanje metodologije te obradu i interpretaciju rezultata.

Koncept ove pilot studije područja Dubrovačko-neretvanske županije je kroz njen metodološki okvir, rezultate analize i generirane smjernice budućeg upravljanja prostorom prilagodljiv i primjenjiv na ostala ruralna područja Republike Hrvatske.

Znanstvenu studiju „Geoprostorna rješenja u službi razvoja pametnih sela Dubrovačko-neretvanske županije“ možete preuzeti na sljedećoj poveznici.