Edukacija NATURA 2000 i EU FONDOVI

Edukacija NATURA 2000 i EU fondovi održana je u Dubrovniku 11. rujna 2014.  u prostorijama Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA d.o.o.) pod vodstvom Jelene Likić, prof. biologije, stručne savjetnice za poslove zaštite prirode i okoliša u tvrtki Ires ekologija d.o.o iz Zagreba. U programu je sudjelovalo 15 sudionica i sudionika iz različitih institucija i tvrtki u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, među kojima je bila predstavnica LAG-a 5, Katarina Slejko.

Program rada uključivao je pregled i definiranje NATURA 2000 područja u RH i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zakonsku regulativu koja obuhvaća područje zaštite prirode i okoliša, pregled aktivnosti koje su dozvoljene i one koje nisu u NATURA 2000 područjima (povezano sa sektorima poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, vodnog gospodarstva i ekološkog turizma) te pregled EU fondova iz kojih će se ove djelatnosti moći financirati. Drugi dio programa uključivao je grupni rad s raspravom i izradom konkretnih projektnih prijedloga i nacrta projekata koje sudionice i sudionici mogu prijavljivati na predložene EU fondove.

 

Nakon teorijskog dijela, tijekom rasprave polaznice i polaznici su utvrdili da je Dubrovačko-neretvanska županija iznimno bogata bioraznolikošću i zdravim oklišem (NATURA 2000) te ima ozbiljan neiskorišten turistički, energentski i proizvodno-prodajni potencijal. Kao nedovoljno iskorištene potencijale navode slabo razvijen ekološki turizam (na moru i kopnu), ekološku poljoprivredu, održivo ribarenje te premalu iskorištenost potencijala obnovljivih izvora energije. Područja kao dolina Neretve, Pelješac, Korčula, Mljet (i drugi otoci), podmorje na području cijele županije, Konavle, okolica grada Dubrovnika i druga područja Županije definirana su kao područja od posebnog značaja za provedbu projekata daljnjeg razvoja.