Održana 22. izvanredna Skupština LAG-a 5

Danas, 21. rujna 2023. održana je 22. izvanredna Skupština Lokalne akcijske grupe „LAG 5“ na kojoj su izabrani novi predstavnici i članovi upravljačkih tijela udruge, usvojeni novi Statut LAG-a 5, te usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a 5 za razdoblje 2023. – 2027. kao najvažniji korak za prijavu na intervenciju 77.06. Potpora LEADER (CLLD) pristupu za novo programsko razdoblje. Sjednica je održana u Vijećnici Grada Korčule i online, pod vodstvom predsjednika Vjerana Filippija.

Više...

Posjeti lokaciji ulaganja kao završni korak u provedbi projekata financiranih putem LRS LAG-a 5 2014-2020

Od sveukupno 68 projekata odobrenih za financiranje putem Lokalne razvojne strategije 2014-2020 LAG-a 5, do kraja lipnja 2023. završeno je 38 projekata. Po završenim projektnim aktivnostima, a prije odobrenja konačne isplate dodijeljenih sredstava potrebna je kontrola lokacije ulaganja, od strane LAG-a 5 ili Agencije za plaćanja.

U razdoblju od 2020. do kraja lipnja 2023. LAG 5 je proveo ukupno 28 kontrola na terenu/posjeta lokaciji ulaganja i to:

Više...

Održana završna radionica za pripremu LAG-ova za natječaj za odabir i izradu LRS za 2023-2027

U Bjelovaru je od 24. do 26. srpnja 2023. održana radionica za LAG-ove „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027., natječaj za odabir LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.“ u organizaciji/suorganizaciji Ministarstva poljoprivrede, Nacionalne mreže ZPP-a, LEADER mreže Hrvatske, Hrvatske mreže za ruralni razvoj, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uz domaćinstvo LAG-a Sjeverna Bilogora.

Više...