Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Vladin ured za udruge objavio je natječaje za dva programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013.:
„Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" i „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog
društva za lokalni razvoj" iz Europskog socijalnoga fonda.
Više...

Natječaj za udruge mladih i za mlade

Europska zaklada za mlade (European Youth Foundation) dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s mladima.
Na natječaj se mogu javiti organizacije i mreže mladih te druge nevladine organizacije koje rade s mladima, a koje podrazumijevaju neke od sljedećih aktivnosti koje podržava Vijeće Europe:

Više...

Otvoren natječaj EU u sklopu programa "Fundamentalna prava i prava građana"

Otvoren je natječaj EU u sklopu Programa „Fundamentalna prava i prava građana“ unutar financijske perspektive 2007-2013 do 12. ožujka 2014. Indikativni iznos bespovratnih sredstava je 10.900.000€.
Ovaj Poziv je namijenjen građanima EU-a ili trećim zemljama, te državljanima koji zakonito borave na teritoriju, kao i nevladinim organizacijama EU. Korisnici mogu biti institucije i javne ili privatne organizacije, sveučilišta, istraživački instituti, nevladine organizacije, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, međunarodne organizacije i druge neprofitne organizacije osnovane u EU.

Više...