Otvoren natječaj EU u sklopu programa "Fundamentalna prava i prava građana"

Otvoren je natječaj EU u sklopu Programa „Fundamentalna prava i prava građana“ unutar financijske perspektive 2007-2013 do 12. ožujka 2014. Indikativni iznos bespovratnih sredstava je 10.900.000€.
Ovaj Poziv je namijenjen građanima EU-a ili trećim zemljama, te državljanima koji zakonito borave na teritoriju, kao i nevladinim organizacijama EU. Korisnici mogu biti institucije i javne ili privatne organizacije, sveučilišta, istraživački instituti, nevladine organizacije, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, međunarodne organizacije i druge neprofitne organizacije osnovane u EU.

Više...

Dva natječaja za vinogradare i vinare

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 20/14 dva javna natječaja vezana uz Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. -2018. i to:

Više...