Javne potrebe u kulturi RH

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Više...