Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Vladin ured za udruge objavio je natječaje za dva programa dodjele bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala" 2007. - 2013.:
„Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga" i „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog
društva za lokalni razvoj" iz Europskog socijalnoga fonda.
Više...