Poziv za iskaz interesa za tehničku pomoć pri prijavi na operaciju 4.1.1.

Lokalna akcijska grupa "LAG 5" objavljuje Poziv za iskaz interesa za tehničku pomoć u pripremi projektnih prijedloga za financiranje kroz Podmjeru 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata.
Više...

Natječaj za stručnjake u području ljudskih prava

Objavljen je natječaj u okviru projekta „Networking of Erasmus+ National Agencies to mainstream Human Rights Education in the field of youth“, koji Agencija za mobilnost i programe EU provodi u suradnji sa sedam

drugih nacionalnih agencija zaduženih za provedbu programa Erasmus+.

Ciljevi projekta su mapiranje postojećih praksi edukacije o ljudskim pravima te razvoj, provedba i širenje novog modela edukacije o ljudskim pravima u području neformalnog učenja i mladih.

Model će razvijati međunarodna grupa stručnjaka za koju je i raspisan ovaj natječaj.

U prilogu je natječaj za stručnjake u području ljudskih prava.

Više...