Zračna luka Dubrovnik d.o.o. raspisala Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2018. godinu

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. osigrurala je za 2018. godinu financijska sredstva u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva, ustanovama te pojedincima, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja za provedbu kulturnih, znanstvenih, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, humanitarnih, sportskih, ekoloških i drugih općekorisnih projekata/programa sa ciljem društveno odgovornog ponašanja.

Više...