Obavijest o natječaju energetske obnove obiteljskih kuća

Prema Indikativnom godišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020, objava Javnog poziva se planira za kraj 2017., točnije 29.12.

Objava PDP-a ovisi o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. kojom će se omogućiti da korisnik sredstava EFRR bude fizička osoba.

A) Prihvatljive aktivnosti:
- energetski pregled i energetski certifikat prije i nakon obnove
- upravljanje projektom i administracija
- vidljivost projekata i promidžba
- podrška korisnicima
B) Prihvatljive aktivnosti:
- provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,horizontalne mjere
- stručni nadzor građenja

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: od 20.000,00 do 200.000,00 HRK.