Natječaj za stručnjake u području ljudskih prava

Objavljen je natječaj u okviru projekta „Networking of Erasmus+ National Agencies to mainstream Human Rights Education in the field of youth“, koji Agencija za mobilnost i programe EU provodi u suradnji sa sedam

drugih nacionalnih agencija zaduženih za provedbu programa Erasmus+.

Ciljevi projekta su mapiranje postojećih praksi edukacije o ljudskim pravima te razvoj, provedba i širenje novog modela edukacije o ljudskim pravima u području neformalnog učenja i mladih.

Model će razvijati međunarodna grupa stručnjaka za koju je i raspisan ovaj natječaj.

U prilogu je natječaj za stručnjake u području ljudskih prava.