Natječaj za stručnjake u području ljudskih prava

Objavljen je natječaj u okviru projekta „Networking of Erasmus+ National Agencies to mainstream Human Rights Education in the field of youth“, koji Agencija za mobilnost i programe EU provodi u suradnji sa sedam

drugih nacionalnih agencija zaduženih za provedbu programa Erasmus+.

Ciljevi projekta su mapiranje postojećih praksi edukacije o ljudskim pravima te razvoj, provedba i širenje novog modela edukacije o ljudskim pravima u području neformalnog učenja i mladih.

Model će razvijati međunarodna grupa stručnjaka za koju je i raspisan ovaj natječaj.

U prilogu je natječaj za stručnjake u području ljudskih prava.

Više...

Donacijski natječaj HT „Zajedno smo jači“

Hrvatski Telekom i ove godine nastavlja sa svojim donacijskim natječajem 'Zajedno smo jači' kojim nagrađuje najbolje STEM projekte. 

Natječaj je otvoren za neprofitne ustanove sa sjedištem u Hrvatskoj, a prijavljeni projekti u svim kategorijama moraju primjenjivati barem jednu telekomunikacijsku tehnologiju te biti od važnosti za lokalnu i širu društvenu zajednicu.

Ukupan donacijski fond iznosi 700.000 kuna koji će se rasporediti u tri kategorij:

1) EDUKACIJA MLADIH:

U prvoj kategoriji naglasak je na projektima koji omogućuju sustavnu edukaciju mladih i potiču njihov interes za STEM područje

2) EDUKACIJA UČITELJA:

Druga kategorija namijenjena je projektima usmjerenim na edukaciju učitelja i profesora osnovnih i srednjih škola o STEM znanjima kako bi ta znanja mogli prenijeti što većem broju svojih učenika. 

3) INOVACIJE:

U trećoj kategoriji prijavljuju se projekti temeljeni na inovativnim digitalnim, ali prvenstveno društveno odgovornim, rješenjima s pozitivnim utjecajem na širu društvenu zajednicu 

Prijave započinju 15. svibnja i traju do 16. lipnja 2017.

Prijave na natječaj moguće su elektroničkim putem na stranici: http://www.zajednosmojaci.hr/

Više...