LAG

LAG, odnosno lokalna akcijska grupa je tijelo osnovano u EU  sa svrhom podrške ruralnom razvoju. Osnovan  je kao neprofitna i nestranačka organizacija koja objedinjuje predstavnike malih i srednjih poduzeća, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, javnih institucija,  lokalne samouprave i drugih dionika  iz različitih sektora  u svrhu razvijanja sinergijskog pristupa i umrežavanja.

LAG čini novi oblik interesnog udruživanja i javno-partnerskog povezivanja na određenom području koje predstavlja zaokruženu zemljopisnu mikroregiju, a utemeljen je na primjerima dobre prakse razvijenih zemalja EU.

LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti.

 Na temelju lokalne  strategije razvoja područja LAG-a (LRS), objavljuje natječaje za dodjelu sredstava, savjetuje, administrira, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati. 

Aktivnosti LAG-a obuhvaćaju informiranje, obuke, savjetovanja i provođenje konkretnih projekata koji su definirani LRS-om.

Udio predstavnika javne uprave u LAG-u  ograničen je na 20-50 % predstavnika u njegovim upravnim tijelima. Sudjelovanje žena zajamčeno je kvotom od minimalno 30% žena u upravnim tijelima. Također se potiče se aktivno sudjelovanje mladih u upravnim tijelima LAG-a.

Većina programa i aktivnosti  LAG-ova financira se preko programa za ruralni razvoj.

Ulaskom među članice EU, nametnula se potreba za organiziranjem i pokretanjem rada LAG-ova u Republici Hrvatskoj na principima LEADER pristupa  koji se pokazao kao dobar način upravljanja ruralnim razvojem u zemljama Europske unije. 

Linkovi:

LAG (Lokalno akcijske grupe):  http://www.youtube.com/watch?v=Qoybeo_Em-w

Primjeri dobre prakse LAG-ova u Hrvatskoj: http://www.youtube.com/watch?v=OBtqjOp5mN8

Više u ovoj kategoriji: « Leader O nama »