Gore

Interni akti LAG-a 5

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i zapošlajvanju
Aneks odluke o visini članarine za 2015. godinu
Struktura upravnog odbora LAG-a 5
Odluka o visini članarine za 2016. godinu
Odluka o blagajničkom poslovanju LAG-a 5
Odluka o diseminaciji informacija preko komunikacijskih kanala LAG-a 5
Odluka o minimalnoj visini clanarine za 2017
 
 
Powered by Phoca Download