Lokalna akcijska grupa LAG 5

Konačna rang lista za 7. LAG Natječaj TO 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"

Upravni odbor LAG-a 5 je na svojoj 53. sjednici održanoj 21. srpnja 2021. godine donio jednoglasnu odluku o odabiru tri projekta prijavljenih na 7. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (ref. br.: 20/1.1.1.) iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „LAG 5“ za razdoblje 2014.-2020.

Više...

Izmjena 7. LAG 5 Natječaja za TO 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava"

Lokalna akcijska grupa "LAG 5" objavila je 21. srpnja 2021. Izmjenu 7. LAG Natječaja za tip operacije 1.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" (sukladan TO 4.1.1. iz PRR-a RH, referentni broj natječaja 20/1.1.1.), sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a 5 za razdoblje 2014–2020.

Više...

Na 17. Skupštini usvojena 4. Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 s Planom provedbe

U srijedu, 15. srpnja 2021. održana je 17. izvanredna Skupština Lokalne akcijske grupe „LAG 5“.

Sjednica je sazvana radi donošenja Odluke o 4. Izmjeni Lokalne razvojne LAG-a 5 2014-2020, s financijskom alokacijom definiranom Ugovorom o dodjeli sredstava između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-a 5, te pripadajućim Aneksom 1 i Aneksom 2.

Više...

LAG 5 na radionici o evaluaciji provedbe LEADER pristupa u Hrvatskoj

U razdoblju od 30. lipnja do 2. srpnja 2021. LAG 5 je sudjelovao na radionici “LEADER/CLLD u RH – praćenje i vrednovanje provedbe - natrag na osnove“, koja se održavala u hotelu Medena u Trogiru, a koju je organizirala LEADER mreža Hrvatske u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i LAG-om Zagora.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Logo I